Ansøgning om optagelse i Sadelmager- og Tapetsererlauget i Kjøbenhavn

Uddrag fra vedtægterne ang. optagelse og faggrupper:

§ 2 Formål:

Laugets formål er at fremme faglige interesser inden for sadelmagere, tapetserere, møbelpolstrere, møbelindustri, dekoratører, gardindekoratører og bygningstapetserere, og at samle fagenes udøvere til kollegialt og fagligt samarbejde, samt værne om medlemmernes rettigheder og passive medlemmers fortsatte tilknytning til Lauget.

§ 3 Optagelse:

Medlemskab af Lauget kan opnås af momsregistrerede virksomheder, der besidder de for faget nødvendige kvalifikationer og rettigheder, og hvis indehaver er uddannet inden for faget. Har en virksomhed flere indehavere, skal mindst én indehaver være faguddannet. I særlige tilfælde hvor bestyrelsen finder det ønskeligt og formålstjeneligt, kan virksomheder hvis indehaver ikke er faguddannet, efter en konkret vurdering optages som medlemmer, hvis produktionen (værkstedet) ledes af en anerkendt fagmand og hvor arbejdet er af anerkendt, håndværksmæssig og/eller industriel kvalitet. Begæring om optagelse behandles på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen. Bestyrelsens beslutning om godkendelse eller afslag fremlægges på førstkommende generalforsamling. Gør et medlem på generalforsamlingen indsigelse mod beslutningen, genoptages sagen i bestyrelsen. Bestyrelsen træffer herefter endelig beslutning om eventuel optagelse og vilkårene herfor. Det er en betingelse for medlemskab, at virksomheden til en hver tid overholder betingelserne for optagelsen.

Ansøgningsskema (245.8 KiB, 530 downloads)

Ansøgningsskemaet kan udfyldes elektronisk i Acrobat Reader (kan downloades gratis her), men skal underskrives og sendes til:

 

Oldermand Mette Palsteen, Willemoesgade 11, 2100 København Ø,
mette@palsteen.dk