Kontingentregler for

Sadelmager & Tapetsererlauget

i København

 
 

§ 1               Optagelsesgebyr

Nye medlemmer af Sadelmager & Tapetsererlauget i København, betaler et optagelsesgebyr ved indmeldelsen.

Bestyrelsen fastsætter indmeldelsesgebyret.

Indmeldelsesgebyret udgør kr. 1.000,00

§ 2               Kontingent

Hvert medlem betaler et årligt kontingent.

                      A-medlemmer

For virksomheder med ansatte (uanset antal) udgør det årlige kontingent kr. 2.640,00

                      B-medlemmer

For virksomheder uden ansatte, udgør det årlige kontingent kr. 1.800,00

                      Udvalgt kreds medlemmer

For udvalgt kreds medlemmer, udgør det årlige kontingent kr. 1.600,00.

                      Passive medlemmer

Bestyrelen fastsætter passivkontingentet. Passivkontingentet udgør årligt kr. 600,00.

                      Indeksregulering

Ovenstående kontingentsatser indeksreguleres en gang årligt pr. 1. januar, på grundlag af stigningen i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor for august i det foregående år. Der af­run­des til nærmeste beløb deleligt med 10.

Bestyrelsen kan beslutte, at kontingentet ikke indeksreguleres det kommende år.

§ 3               Ændring af medlemsstatus

Virksomheder, der i løbet af året overgår fra A-medlem til B-medlem eller omvendt, betaler fortsat det samme kontingent året ud.

§ 4               Opkrævning

Kontingent opkræves kvartalsvis, bortset fra passivkontingentet, der opkræves årligt.

Alle beløb er uden moms, da Lauget ikke er momsregistreret.

Vedtaget på Sadelmager & Tapetsererlauget i København generalforsamling den 21. marts 2012.