Stiftelsen blev stiftet 28.1.1835 af vicebrandmajor og murermester Thomas Andreas Blom.

Stiftelsen havde til formål at give gamle og trængende københavnske håndværksmestre og deres enker frit husly og om muligt understøttelse i form af penge og brændsel. Stiftelsen byggede i 1836-1837 et hus med 64 boliger på grunden Vester kvarter matr. 227, hjørnet af Ny Kongensgade og Philosofgangen (nu Vester Voldgade 109-113 / Ny Kongensgade16A ). Boligerne blev fordelt mellem de 39 eksisterende lav, derudover havde direktionen dispositionsret over 5 boliger. Bygningen blev solgt i 1903.

I 1901-1902 blev en ny Håndværkerstiftelse opført på Blegdamsvej 74, Udenbys Klædebo kvarter matr. 85, og en ny fundats blev konfirmeret i 1903. Her disponerede 32 lav over 64 friboliger.

Ejendommen blev afhændet i 1969, og derefter blev hjælpen udelukkende ydet i form af legater. Sadelmager- og Tapetsererlauget i København indstiller stadig “gamle og trængende københavnske håndværksmestre og deres enker” til disse legater.