Der blev sunget…

…og uddelt Laugsbreve til de nye medlemmer.

Autopolstrer Marc Fogstrup får overrakt sit Laugsbrev af Oldermand Mette Palsteen

Møbelpolstrer Karin Pinnerup modtager sit Laugsbrev

Gardindekoratør Nicolai Hvid-Christensen modtager Laugsbrev

Pernille Pasler modtager Laugsbrev som det nyeste medlem af udvalgt kreds med firmaet Bea.

Der blev budt velkommen til de nye medlemmer, og generalforsamlingen sluttede som altid af med et godt måltid mad – i godt selskab.