Oldermand Wilhelm Andersen og Hustrus Legat

Wilhelm Andersen og hustru var barnløse, og så vidt vides ejede de ejendommen Fredericiagade 9 i København. Efter parrets død blev ejendommen solgt og pengene derfra gik til grundkapitalen til Oldermand Wilhelm Andersen og Hustru Legat samt til køb af ejendommen Gl. Kongevej 114, som Legatet i dag fortsat er ejer af.

Som medlem i Sadelmager- og Tapetsererlauget i København har din lærling mulighed for at modtage Oldermand Wilhelm Andersen og Hustrus Legat, hvis lærlingen har modtaget medalje ved sin svendeprøve. Lærlingen modtager sin medalje ved Haandværkerforeningens årlige medaljeuddeling på Rådhuset i København.

 

Legatets formål er:

Legatets formål er at yde økonomisk hjælp til uddannelse af autosadelmager-, møbelpolstrer- og gardindekoratørelever samt lærlinge i samme fag.

Der kan ikke ansøges til dette legat. Legatbestyrelsen træffer bestemmelse om, hvem legatet skal tilfalde.

Henvendelse vedrørende legatet skal ske til dm@swlp.dk.