Th. P. Stillinges fond

Stillinges Fond har mulighed for at yde støtte til unge håndværkeres uddannelse. Fondens bestyrelse tildeler fortrinsvis støtte til unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet, samt gruppers studieture til udlandet. Ligeledes kan fonden yde støtte til aktiviteter, der sætter generelt bidtager til at fremme håndværksuddannelserne.

Der ydes alene støtte til færdiguddannede håndværkeres videre uddannelse.

Stillinges Fond har ligeledes mulighed for at støtte trængende gamle håndværkere og deres hustruer. Der ydes støtte til personer, der alene oppebærer folkepension og ikke er formuende.

Som medlem af Sadelmager- og Tapetsererlauget i København har du eller din lærling mulighed for at søge leget fra Stillinges fond. Ansøgningsskema og mere information kan findes på https://www.stillingesfond.dk