Før ceremonien mødtes vi kort med de to lærlinge til en lille snak – hør hvad de sagde under interviewet…