Hjerteligt velkommen til vores to nye medlemmer: Rigmor Wiberg fra Wiberg’s Flette- og Polstrerværksted og Annette Larsen fra Lykkely Sadelmagerværksted i Ringsted!

Begge udøver deres håndværk med stort talent og respekt for både fagets teknikker og traditioner. Vi er meget glade for at de har valgt at være med i vores gamle laug og vi glæder os til at se dem ved fremtidige arrangementer…

På bestyrelsens vegne

Oldermand Mette Palsteen